Sponsors

Contributie seizoen 2021 - 2022

20 juli 2021 13:30


Zoals bij elke vereniging dient er ook bij Legmeervogels per seizoen contributie betaald te worden. Het is van belang dat alle (ouders/verzorgers van) spelende leden hier op tijd zorg voor dragen.

Dit jaar vinden de contributie-inningen op de volgende data plaats

photo_2021-07-20_14-05-35.jpg

Om aan de contributiebetaling voor een seizoen te voldoen, heeft Legmeervogels de mogelijkheid om de contributie in delen te betalen via een automatische incasso
Wanneer (ouder/verzorger van) een speler/speelster niet of niet tijdig aan zijn/haar contributieverplichting voldoet, hanteert Legmeervogels ook dit seizoen een verscherpt beleid. Dit beleid houdt in "NIET BETALEN = NIET SPELEN"

Hoe ziet het "NIET BETALEN = NIET SPELEN"-beleid eruit?

Het beleid bestaat uit de volgende 3 stappen:
1. De (ouder/verzorger van) een lid ontvangt een herinnering tot betaling, wanneer (ouder/verzorger van) een lid niet tijdig heeft betaald. Ook zal de desbetreffende coach/teamleider geïnformeerd worden. 
2. Indien (ouder/verzorger van) een lid niet tijdig betaalt, wordt een 1e aanmaning gestuurd en ook nu zal de desbetreffende coach/teamleider geïnformeerd worden. Consequentie van "niet betalen" is namelijk dat de speler niet meer speelgerechtigd is
3. Indien (ouder/verzorger van) een lid nog steeds nalaat aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen de speler/speelster, ouders/verzorgers van de speler/speelster en de teamleider geïnformeerd worden. Hiernaast ontvangt (ouder/verzorger van) het lid een 2e aanmaning. Consequentie van niet betalen is dat het lid niet meer speelgerechtigd is vanaf dat moment, en de betaling uit handen gegeven wordt aan een incassobureau. Meerkosten van het incassobureau zijn voor (ouder/verzorger van) het lid.

contributie_nietbetalen_nietspelen.jpg

Automatische incasso.
De belangrijkste bron van inkomsten voor onze club zijn de contributiegelden. Legmeervogels heeft de voorkeur om deze contributiegelden via een automatische incasso te ontvangen. Met het tijdig betalen van je contributie help je de club financieel gezond te houden.

Als je toestemming wilt geven voor automatische incasso, volg dan onderstaande stappen op

  1. Vul het onderstaande PDF formulier in
  2. Print het formulier uit
  3. Onderteken het formulier
  4. Scan het formulier in of maak een duidelijk leesbare foto
  5. Stuur de scan of de foto naar contributie@legmeervogels.nl

De voetbalcontributie wordt dan in drie termijnen aan het begin van het seizoen van je rekening afgeschreven. Voor handbal is dit in eveneens in drie termijnen.

Klik hier voor het incasso machtigingsformulier
Zodra wij het compleet ingevuld en ondertekend machtigingsformulier hebben verwerkt, ontvang je een bevestiging met daarop het machtigingskenmerk. Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is de machtiging nog niet verwerkt.

Mocht je daar vragen over hebben, dan kun je contact opnemen via 
contributie@legmeervogels.nl

De termijn betalingen vinden dan plaats in de eerste drie maanden van het seizoen.
(juli, augustus en september). De jaarfactuur dient eveneens in september betaald te zijn, zodat van ieder lid de volledige contributie vóór 30 september is ontvangen.
(Alleen contributie betalingen via het Jeugdfonds Sport is hier een uitzondering op)

Delen

Lees meer over:
contributie
Gerelateerde artikelen:

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!