Uitnodiging tot bijwonen van de ALV - Legmeervogels

Uitnodiging tot bijwonen van de ALV

Uitnodiging tot bijwonen van de ALV

3 mei 2022 16:30


Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Op donderdag 7 juli om 20:00 uur vindt er weer een algemene ledenvergadering plaats in de kantine van onze vereniging. Tijdens deze ALV willen we graag met jullie in gesprek over diverse onderwerpen. De voorlopige agenda voor deze ALV tref je in dit nieuwsitem aan.

Agenda Algemene Leden Vergadering 

1. Opening 
2. Mededelingen
3. Ingekomenstukken
4. Goedkeuring Verslag ALV 22 november 2021*
5. Financieel jaarverslag 2021 - 2022*
6. Verslag kascommissie en vaststelling jaarrekening 2021 – 2022
7. Decharge Bestuur 2021 – 2022
8. Benoeming kascommissie 2022 – 2023
PAUZE
9. Verkiezing/herverkiezing Secretaris 
10. Voordragen en benoeming Michelle de Wit als Bestuurslid Jeugdvoetbal
11. NMC Bright Jeugdbeleid.
12. Doornemen resultaten binnen de club
13. Vaststelling contributie 2022 – 2023
14. Vaststelling begroting 2022 - 2023
15. Rondvraag
16. Sluiting.

* Onderstaande documenten liggen vanaf 2 weken voor de vergadering in de bestuurskamer:

  • Agenda ALV 7 juli 2022
  • Notulen vorige ALV
  • Financieel Jaarverslag 2021 – 2022
  • Begroting 2022 – 2023

Graag tot donderdag 7 juli 2022 om 20.00 uur.

Met sportieve groet,
Het bestuur, Frank, Raymond, Chris, Bob, Marcel, Maikel
Delen

Lees meer over:
alv

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!