Contributie en Corona

Contributie en Corona

Publicatiedatum: 6 januari 2022

In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het Corona-virus meerdere keren stil ligt, blijven kosten voor de vereniging voor een groot deel bestaan. Inkomsten zijn in deze periode voor de club echter een stuk lager. Met name het (al dan niet gedeeltelijk) wegvallen van de kantine inkomsten en inkomsten uit andere activiteiten, zijn een grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting. 

De inkomsten uit contributie blijven tijdens de Corona-crisis bestaan. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in deze tijd samen de vereniging er doorheen helpen. In deze tijd moeten we als leden dicht bij elkaar gaan staan om de club te steunen. Uiteraard kan dit nu alleen maar in figuurlijke zin. 

Naast deze morele kant aan de situatie is er ook een principiële kant die het blijven innen en betalen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Bij een lidmaatschap is er ‘geen wederkerigheid van rechten en plichten’. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van overmacht waarin we als samenleving zijn terechtgekomen. 

Wij begrijpen echter dat de crisis waarin we nu verkeren ook financiële impact heeft op een deel van onze leden. Voor die leden kan het lastig zijn om de contributie te blijven betalen. Indien deze situatie op jou van toepassing is, vragen we je contact met ons op te nemen via contributie@legmeervogels.nl. Wij gaan graag met jou het gesprek aan, om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
We hebben ook vragen gekregen over de mogelijkheden tot financiële compensatie, wij hopen dat de toelichting hierboven duidelijk maakt waarom dat voor onze vereniging helaas geen mogelijkheid is. Wel hebben we voor dit seizoen de contributiebedragen gelijk gehouden aan vorig seizoen en niet verhoogd met de inflatiecorrectie. De enige compensatie die wij als vereniging wel kunnen bieden, is een compensatie in natura.

We doen er alles aan om binnen de richtlijnen zoveel mogelijk alternatieve activiteiten te organiseren voor onze leden. Zo houden we tijdens de winterstop het complex open, zodat er door de jeugdteams toch getraind kan worden (al is dat wel op eigen initiatief). Voor de stilgelegde competities hebben we bijvoorbeeld ook eigen competities of toernooien georganiseerd. Ook proberen we de kantine zoveel mogelijk open te houden, door vrijwilligers en (gesponsorde) beveiligers in te zetten voor bijvoorbeeld controle op het Corona Toegangs Bewijs. 

Wij vragen om je begrip voor ons standpunt. Nu de kantine inkomsten grotendeels zijn weggevallen hebben we onze contributie inkomsten hard nodig om Legmeervogels financieel gezond te houden. Samen komen we de Coronacrisis door. Ook bij Legmeervogels kunnen we je steun goed gebruiken!

Meer informatie over contributie in tijden van Corona, vindt je bijvoorbeeld op de website van Arag. Of voorbeelden van andere verenigingen op de website van de KNVB.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!