Cookie beleid Legmeervogels

De website van Legmeervogels is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Camera protocol

Camera protocol

Cameratoezicht “Sportpark De Randhoorn Legmeervogels” 

Inleiding: 

Na meerdere incidenten, o.a. diefstal en vandalisme, is overwogen om over te gaan tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht bij onze sportvereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei 2021 is besloten tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht. 

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van de gebruikers en de bezoekers van ons complex. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Legmeervogels. 

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht: 
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van Legmeervogels, haar leden en bezoekers met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming regels (AVG). 

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor: 

  • Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de gebruikers; 
  • Het beschermen van eigendommen; 
  • Het voorkomen/minimaliseren van overlast; 
  • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme; 
  • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten; 
  • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures. 


Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden
: 

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Legmeervogels. Het bevoegd bestuurslid (operationele zaken) voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem.  

Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van Legmeervogels.  

Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld. 

Artikel 3. Informeren van bezoekers: 

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel Sportpark De Randhoorn te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd en bezoekers geïnformeerd door middel van borden/stickers bij het hek van de hoofdingang, kantine en de gang van de binnen kleedkamers. 

Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal: 

Beeldmateriaal van incidenten kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.   

Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van Legmeervogels. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen.  

Het bestuur van Legmeervogels beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid. 

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden: 

Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie, worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal. 

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging: 

De camera’s werken 24 uur per dag. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van het gehele complex en de kantine. In de binnen ruimte van het complex worden de camera’s geactiveerd door bewegingmelders. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten.  

De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven. 

De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy.  

De recorder is afgesloten voor derden, alleen de bestuursleden en de technische beheerder, hebben toegang tot de recorder. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan, als hiertoe volgens het bestuur aanleiding is, worden ingezien door het bestuur. 

Artikel 7. Informatieverstrekking: 
Dit protocol zal via de website van Legmeervogels worden gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle huurders van het sportpark hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van Legmeervogels.  

Artikel 8. Slotbepaling:  

Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van de vereniging bevoegd om hiertoe een besluit te nemen. 

Heb je vragen of klachten over cameratoezicht op onze vereniging, stuur een e-mail naar [email protected] 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!